اجزاء هواکش سانتریفیوژ

اجزاء هواکش سانتریفیوژ

اجزاء هواکش سانتریفیوژ

در مقاله هواکش حلزونی (اکزاست فن) با هواکش سانتریفیوژ و اجزاء تشکیل دهنده آن آشنا شدیم و اکنون اجزاء آن را در قالب یک ویدئو بررسی می‌کنیم.

 

نوشتن یک پیام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست مرتبط