الکتروموتور موتوژن تبریز

الکتروموتور موتوژن تبریز

الکتروموتور تک‌فاز با پوسته آلومینیومی

الکتروموتور موتوژن تبریز

الکتروموتور تک‌فاز دو خازنه با پوسته آلومینیومی‌

الکتروموتور موتوژن

الکتروموتور سه‌فاز با پوسته آلومینیومی

الکتروموتور موتوژن تبریز

الکتروموتور تک‌فاز دو خازنه با پوسته چدنی

الکتروموتور موتوژن تبریز

الکتروموتور سه‌فاز با پوسته چدنی

شرکت مکنده دمنده

فعالیت ما تنها در راستای هرچه بهتر تأمین شدن نیازهای شما می‌باشد و آماده هرگونه خدمت رسانی در زمینه سیستم های تهویه صنعتی هستیم.