هواکش آکسیال

هواکش کانالی مدل JET FAN
هواکش کانالی مدل JET FAN
هواکش کانالی مدل JET FAN

هواکش کانالی مدل JET FAN

هواکش کانالی با دو پروانه محوری (آکسیال) ثابت و متحرک تولید می‌شود، مشخصات فنی این نوع دستگاه بر اساس سفارش کارفرما قابل تغییر و طراحی می‌باشد. این دستگاه مناسب دمیدن هوا بوده در مکش نیز نقش مؤثری را ایفا می‌کند و بر اساس ظرفیت، فشار و اندازه، تولید و تحویل می‌گردد.   جنس بدنه: آهنی یا […]

ادامه مطلب
هواکش سقفی آکسیال مدل RAT

هواکش سقفی آکسیال مدل RAT

هواکش سقفی آکسیال با پروانه‌های محوری (آکسیال) تولید می‌شود ، مشخصات فنی این نوع دستگاه بر اساس سفارش کارفرما قابل تغییر و طراحی می‌باشد. این دستگاه مناسب دمیدن هوا بوده در مکش نیز نقش مؤثری را ایفا می‌کند و بر اساس ظرفیت، فشار و اندازه، تولید و تحویل می‌گردد.   سایز پروانه: از ۲۵۰ میلی‌متر تا […]

ادامه مطلب
هواکش آکسیال صنعتی مدل AET
هواکش آکسیال صنعتی مدل AET
هواکش آکسیال صنعتی مدل AET
هواکش آکسیال صنعتی مدل AET
هواکش آکسیال صنعتی مدل AET

هواکش آکسیال صنعتی مدل AET

هواکش آکسیال صنعتی با پروانه‌های محوری (آکسیال) در دو مدل جلو زن و پشت زن تولید می‌شود، مشخصات فنی این نوع دستگاه بر اساس سفارش کارفرما قابل تغییر و طراحی می‌باشد. دستگاه فوق مناسب مکش مستقیم هوا می‌باشد و بر اساس ظرفیت، فشار و اندازه طراحی، تولید و تحویل می‌گردد. ابن نوع هواکش‌ها را می‌توان […]

ادامه مطلب