محصولات شرکت خزرفن

هواکش صنعتی - محوری مدل ECI-VEM

هواکش صنعتی محوری مدل ECI-VEM

هواکش صنعتی - محوری مدل ECI-SP

هواکش صنعتی محوری مدل ECI-SP

هواکش صنعتی - محوری مدل ECI-ILKA

هواکش صنعتی محوری مدل ECI-ILKA

هواکش صنعتی اکسترنال روتور مدل AKF

هواکش صنعتی اکسترنال روتور مدل AKF

هواکش کانالی AB

هواکش کانالی AB

هواکش مرغداری و گلخانه ای مدل SPF ECI

هواکش مرغداری و گلخانه ای مدل SPF ECI

هواکش سانتریفوژ مدل RER-TER

هواکش سانتریفوژ مدل RER/TER

هواکش های سانتریفوژ مدل RER-TER

هواکش های سانتریفوژ مدل RER/TER

هواکش های سانتریفوژ فشار قوی مدل VRZ

هواکش های سانتریفوژ فشار قوی مدل VRZ

هواکش سقفی آکسیال مدل ERA

هواکش سقفی آکسیال مدل ERA

هواکش سقفی رادیال مدل ERR

هواکش سقفی آکسیال مدل ERA

هواکش بین کانالی مدل ELD Radial

هواکش بین کانالی مدل ELD Radial

هواکش بین کانالی مدل LNB Radial

هواکش بین کانالی مدل LNB Radial

غبار گیرهای پالس جت

غبار گیرهای پالس جت

سیکلون و مولتی سیکلون

سیکلون و مولتی سیکلون

تهویه و تصفیه آلاینده ها

تهویه و تصفیه آلاینده ها

شرکت مکنده دمنده

فعالیت ما تنها در راستای هرچه بهتر تأمین شدن نیازهای شما می‌باشد و آماده هرگونه خدمت رسانی در زمینه سیستم های تهویه صنعتی هستیم.