مجتمع فرهنگی ورزشی

مجتمع تفریحی سپاه (تهران)

 

مسجد ارگ (تهران)

 

سایر پروژه‌ها:

  • مجتمع تفریحی بانک ملی (تهران)
  • مجتمع تفریحی بانک صنعت و معدن (تهران)
  • مجتمع های ورزشی شهرداری منطقه ۱۸ تهران