هواکش صنعتی

فن سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه مدل SBT شرکت مکنده دمنده

هواکش سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه مدل SBT

فن سانتریفیوژ فوروارد یک طرفه مدل SFT شرکت مکنده دمنده

هواکش سانتریفیوژ فوروارد یک طرفه مدل SFT

هواکش سقفی رادیال مدل RBT شرکت مکنده دمنده

هواکش سقفی رادیال مدل RBT

فن حلزونی (اگزاست فن)

هواکش سانتریفیوژ بکوارد دو طرفه مدل DBT

فن سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه مدل DFT

هواکش سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه مدل DFT

پلاگ فن صنعتی

دستگاه پلاگ فن صنعتی مدل PBT

دستگاه آکوستیک کابینت فن مدل KBT شرکت مکنده دمنده

دستگاه آکوستیک کابینت فن مدل KBT

دم صنعتی فشار قوی

سانتریفیوژ صنعتی فشار قوی مدل FBT و FCT

هواکش آکسیال صنعتی مدل AET شرکت مکنده دمنده

هواکش آکسیال صنعتی مدل AET

هواکش سقفی آکسیال مدل RAT شرکت مکنده دمنده

هواکش سقفی آکسیال مدل RAT

هواکش کانالی مدل JET FAN شرکت مکنده دمنده

هواکش کانالی مدل JET FAN

هواکش مرغداری

هواکش مرغداری

شرکت مکنده دمنده

فعالیت ما تنها در راستای هرچه بهتر تأمین شدن نیازهای شما می‌باشد و آماده هرگونه خدمت رسانی در زمینه سیستم های تهویه صنعتی هستیم.