کارخانجات صنعتی

نیروگاه برق آلستوم (تهران) - طراحی

نیروگاه برق آلستوم (تهران) – طراحی

 

پالایشگاه نفت پارس (تهران) - طراحی

پالایشگاه نفت پارس (تهران) – طراحی

 

سازمان انرژی اتمی (تهران) - طراحی

سازمان انرژی اتمی (تهران) – طراحی

 

شرکت لنت پارس (کاشان) - سایر

شرکت لنت پارس (کاشان) – سایر

 

کارخانه شرکت استیل فرم (بومهن) - طراحی

کارخانه شرکت استیل فرم (بومهن) – طراحی

 

همچنین از سایر پروژه‌های انجام شده می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • کارخانه دنیای مس (کاشان) – طراحی
  • کارخانه استیل ریزان (تهران) – طراحی