کانال‌های انتقال هوا

کانال چهارگوش

کانال چهارگوش

کانال اسپیرال

کانال گرد (اسپیرال)

خرطومی فلکسیبل

کانال خرطومی (فلکسیبل)

شرکت مکنده دمنده

فعالیت ما تنها در راستای هرچه بهتر تأمین شدن نیازهای شما می‌باشد و آماده هرگونه خدمت رسانی در زمینه سیستم های تهویه صنعتی هستیم.