محصولات شرکت دمنده

هواکش ایلکا هفت پر فلزی

هواکش ایلکا هفت پر فلزی

هواکش صنعتی پروانه استیل

هواکش صنعتی پروانه استیل

هواکش هفت پر ایلکا فلزی

هواکش هفت پر ایلکا فلزی

هواکش سقفی رادیال

هواکش سقفی رادیال

هواکش آکسیال طرح آلمان

هواکش صنعتی استیل

فن ترانس

فن ترانس

سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد

سانتریفیوژ فوروارد یک طرفه

هواکش صنعتی ایلکا

هواکش صنعتی ایلکا

سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد

سانتریفیوژ فوروارد دوطرفه

هواکش سنگین فلزی

هواکش سنگین فلزی

سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه

سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه

هواکش سبک فلزی

هواکش سبک فلزی

شرکت مکنده دمنده

فعالیت ما تنها در راستای هرچه بهتر تأمین شدن نیازهای شما می‌باشد و آماده هرگونه خدمت رسانی در زمینه سیستم های تهویه صنعتی هستیم.