هواکش سانتریفیوژ

فن سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه مدل SBT شرکت مکنده دمنده

هواکش سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه

مدل SBT

فن سانتریفیوژ بکوارد دو طرفه مدل DBT شرکت مکنده دمنده

هواکش سانتریفیوژ بکوارد دو طرفه

مدل DBT

دستگاه آکوستیک کابینت فن مدل KBT شرکت مکنده دمنده

دستگاه آکوستیک کابینت فن

مدل KBT

فن سانتریفیوژ فوروارد یک طرفه مدل SFT شرکت مکنده دمنده

هواکش سانتریفیوژ فوروارد یک طرفه

مدل SFT

فن سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه مدل DFT

فن سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه

مدل DFT

دم صنعتی فشار قوی

سانتریفیوژ صنعتی فشار قوی

مدل FBT و FCT

هواکش سقفی رادیال مدل RBT شرکت مکنده دمنده

هواکش سقفی رادیال

مدل RBT

پلاگ فن صنعتی

دستگاه پلاگ فن صنعتی

مدل PBT

شرکت مکنده دمنده

فعالیت ما تنها در راستای هرچه بهتر تأمین شدن نیازهای شما می‌باشد و آماده هرگونه خدمت رسانی در زمینه سیستم های تهویه صنعتی هستیم.