هواکش سانتریفیوژ

سانتریفیوژ صنعتی فشار قوی مدل FBT و FCT
سانتریفیوژ صنعتی فشار قوی مدل FBT و FCT
سانتریفیوژ صنعتی فشار قوی مدل FBT و FCT
سانتریفیوژ صنعتی فشار قوی مدل FBT و FCT
سانتریفیوژ صنعتی فشار قوی مدل FBT و FCT

سانتریفیوژ صنعتی فشار قوی مدل FBT و FCT

دستگاه سانتریفیوژ صنعتی فشار قوی با پره‌های خمیده به عقب (تیپ بکوارد) و پره‌های انتقال مواد (تیپ چمپیون) تولید می‌شود. مشخصات فنی این نوع دستگاه بر اساس سفارش کارفرما قابل تغییر و طراحی می‌باشد. این دستگاه مناسب مکش هوا بوده در دمش نیز نقش مؤثری را ایفا می‌کند و بر اساس ظرفیت، فشار و اندازه، […]

ادامه مطلب
دستگاه پلاگ فن صنعتی مدل PBT
دستگاه پلاگ فن صنعتی مدل PBT

دستگاه پلاگ فن صنعتی مدل PBT

دستگاه پلاگ فن صنعتی با پره‌های خمیده به عقب (تیپ بکوارد) تولید می‌شود. مشخصات فنی این نوع دستگاه بر اساس سفارش کارفرما قابل تغییر و طراحی می‌باشد. این دستگاه مناسب مکش هوا می‌باشد و بر اساس ظرفیت، فشار و اندازه، تولید و تحویل می‌گردد.   جنس بدنه: آهنی یا ورق‌های آلیاژی سایز پروانه: از ۳۱۵ میلی‌متر تا […]

ادامه مطلب
دستگاه آکوستیک کابینت فن مدل KBT

دستگاه آکوستیک کابینت فن مدل KBT

دستگاه آکوستیک کابینت فن، دارای فن سانتریفیوژ بکوارد با پره‌های خمیده به عقب (تیپ بکوارد) تولید می‌شود. مشخصات فنی این نوع دستگاه بر اساس سفارش کارفرما قابل تغییر و طراحی می‌باشد. این دستگاه مناسب مکش هوا بوده در دمش نیز نقش موثری را ایفا می‌کند و بر اساس ظرفیت، فشار و اندازه، تولید و تحویل […]

ادامه مطلب
هواکش سقفی رادیال مدل RBT
هواکش سقفی رادیال مدل RBT

هواکش سقفی رادیال مدل RBT

هواکش سقفی رادیال با پرههای خمیده به عقب (تیپ بکوارد) تولید می‌شود، مشخصات فنی این نوع دستگاه بر اساس سفارش کارفرما قابل تغییر و طراحی می‌باشد. این دستگاه مناسب مکش هوا می‌باشد و بر اساس ظرفیت، فشار و اندازه، تولید و تحویل می‌گردد.   جنس بدنه: آهنی یا ورق‌های آلیاژی سایز پروانه: از ۲۵۰ میلی‌متر تا ۱۰۰۰ […]

ادامه مطلب
فن سانتریفیوژ فوروارد یک طرفه مدل SFT

فن سانتریفیوژ فوروارد یک طرفه مدل SFT

فن سانتریفیوژ بکوارد با دو پره خمیده به جلو (تیپ فوروارد) تولید می‌شود، مشخصات فنی این نوع دستگاه بر اساس سفارش کارفرما قابل تغییر و طراحی می‌باشد. این دستگاه مناسب دمیدن هوا بوده در مکش نیز نقش موثری را ایفا می‌کند و بر اساس ظرفیت، فشار و اندازه، تولید و تحویل می‌گردد.   جنس بدنه: آهنی […]

ادامه مطلب
فن سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه مدل DFT
فن سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه مدل DFT

فن سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه مدل DFT

فن سانتریفیوژ فوروارد با دو پره خمیده به جلو (تیپ فوروارد) تولید می‌شود، مشخصات فنی این نوع دستگاه بر اساس سفارش کارفرما قابل تغییر و طراحی می‌باشد. این دستگاه مناسب دمیدن هوا بوده در مکش نیز نقش موثری را ایفا می‌کند و بر اساس ظرفیت، فشار و اندازه، تولید و تحویل می‌گردد.   جنس بدنه: آهنی […]

ادامه مطلب
فن سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه مدل SBT
فن سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه مدل SBT
فن سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه مدل SBT

فن سانتریفیوژ بکوارد یک طرفه مدل SBT

فن سانتریفیوژ بکوارد با پره‌های خمیده به عقب (تیپ بکوارد) تولید می‌شود، مشخصات فنی این نوع دستگاه براساس سفارش کارفرما قابل تغییر و طراحی می‌باشد. این دستگاه مناسب مکش هوا بوده در دمش نیز نقش موثری را ایفا می‌کند و بر اساس ظرفیت، فشار و اندازه، تولید و تحویل می‌گردد.   جنس بدنه: آهنی یا ورق‌های […]

ادامه مطلب
فن سانتریفیوژ بکوارد دو طرفه مدل DBT

فن سانتریفیوژ بکوارد دو طرفه مدل DBT

فن سانتریفیوژ بکوارد با پره‌های خمیده به عقب (تیپ بکوارد) تولید می‌شود، مشخصات فنی این نوع دستگاه براساس سفارش کارفرما قابل تغییر و طراحی می‌باشد. این دستگاه مناسب مکش هوا بوده در دمش نیز نقش موثری را ایفا می‌کند و بر اساس ظرفیت، فشار و اندازه، تولید و تحویل می‌گردد.   جنس بدنه: آهنی یا ورق‌های […]

ادامه مطلب