فیلتراسیون

باکس فیلتر

دستگاه باکس فیلتر بهداشتی

بگ فیلتر

دستگاه بگ فیلتر (غبارگیر صنعتی)

فیلترهای بهداشتی

فیلترها

شرکت مکنده دمنده

فعالیت ما تنها در راستای هرچه بهتر تأمین شدن نیازهای شما می‌باشد و آماده هرگونه خدمت رسانی در زمینه سیستم های تهویه صنعتی هستیم.